Do nákupného košíka ste pridali %s knihy.
Cena celkom
Zhrnutie objednávky
Kniha/Knihy
Cena

x Kniha/Knihy


Poštovné

Cena celkom

Podmienky ochrany osobných údajov

Webová stránka www.caromojhomena.com vlastní spoločnosť The Story Tailors, S.L, s DIČ: B-66606617, so sídlom Gran de Gracia 15 1º1º, 08012 Barcelona, Španielsko.

E-mail kontakt: infolinka@themagicofmyname.com

 

Vaše súkromie je pre nás veľmi dôležité, preto sme tieto zásady spísali, aby ste lepšie porozumeli tomu, ako zbierame, používame, komunikujeme, zverejňujeme a využívame osobné údaje, ktoré nám poskytnete.

 

Pred alebo v čase zbierania osobných údajov vás budeme informovať prostredníctvom našich právnych upozornení o procesoch zberu, ktoré budeme vykonávať s vašimi dátami, úplne transparentným spôsobom. Údaje súvisiace s vašou objednávkou od našej firmy, okrem záznamu, administrácie a iných účelov, ktoré nie sú nezlučiteľné s horeuvedeným, preto v čase prijatia alebo začatia obchodného vzťahu s nami, musíte poskytnúť svoj bezvýhradný súhlas prostredníctvom povinnej kontroly, ktorá predpokladá prevziatie právnych textov. Osobné údaje zhromažďujeme zákonným a riadnym zpôsobom s vedomím a súhlasom dotyčnej osoby. Osobné údaje musia byť relevantné pre účely, pre ktoré sú určené a v rozsahu potrebnom pre tieto účely musia byť presné, úplné a aktuálne. Budeme chrániť osobné informácie primeranými bezpečnostnými zárukami proti strate alebo krádeži, tiež proti neoprávnému prístupu, zverejneniu, kopírovaniu, používaniu alebo zmene.

 

Usilujeme sa podnikať v súlade s týmito zásadami, aby sme zaistili ochranu a zachovanie osobných údajov.

 

Aké informácie zbierame?

 

Keď zadáte objednávku na našich webových stránkách, vyzveme vás k zadaniu Vašeho mena, emailovej adresy a ďalších osobných údajov. Získané informácie sa používajú ku spracovaniu transakcií a zasielaniu pravidelných emailov. V prípade emailov o produktoch, ktoré budeme uvádzať na trh do budúcna, máte vždy možnosť tieto emaily odmietnuť. Medzi osobné dáta, ktoré zhromažďujeme priamo alebo prostrednictvom trej strany patria meno, priezvisko, emailová adresa, adresa, štát, mesto, PSČ, zemepisná poloha, telefónne číslo, pohlavie, meno firmy, cookies a údaje o používaní.

 

Ako chránime informácie o návštevníkoch?

 

Zaviedli sme bezpečnostné opatrenia, ktoré sa aplikujú v momente, kedy používateľ zadáva objednávku, vrátane použitia certifikátu SSL. Neposkytujeme informáce o kreditných kartách a pre platobnú bránu sa používa špecializovaný poskytovateľ pre spracovanie transakcií.

 

Ochrana údajov

 

V súlade s ustanoveném európského nariadenia 2016/679 zo dňa 27. apríla (GDPR) o osobných údajoch (LOPD) Vás informujeme, že osobné údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom našeho webu alebo zaslaním emailu, budú uložené do automatizovaného systému The Story Tailors, SL za účelom poskytovania, rozšírovania a zdokonalovania služieb ponúkaných na internetových stránkach, uskutočneniu zmlúv, ktoré vzniknú prostrednictvom služby. Ďalej za účelom zasielania formulárov priezkumu trhu, štúdiu využívania služieb registrovaných používateľov, zasielanie aktualizácií služieb a tiež reklamných alebo propagačných informácií o produktoch a službách ponúkaných cez www.caromojhomena.com, súhlasí registrovaný používateľ so zasielaním týchto informácií akýmkoľvek spôsobom, vrátane takého, ktorý vznikne v budúcne, obzvlášť poštou a elektronickou poštou, okrem iného. Pokiaľ ste už skôr poskytli svoj vyslovený súhlas, použijeme Váš email k obchodnej komunikácii. Váš e-mail však môžete kedykoľvek odhlásiť.

 

Súhlas registrovaného používateľa, obdržaný elektronickou poštu alebo iným elektronickým prostriedkom, môže byť zrušený oznámením odoslaným na nasledujúcu emailovú adresu: infolinka@themagicofmyname.com alebo pomoucou stlačenia odkazu "odhlásiť sa" z odberu reklamných emailov. Registrovaný používateľ má tiež možnosť prístupu k osobným údajom a previesť patričné zmeny.

 

V tomto zmysle registrovaný používateľ súhlasí s poskytovaním určitých informácií vo vzťahu k osobným údajom a s ich uložením na www.caromojhomena.com. Člen môže uplatniť svoje právo na prístup, opravu, zrušenie a námietku proti zasielaným správam na adresu uvedenú v tejto časti. Registrovaný používateľ je zodpovedný za správnosť poskytnutých informácií. Webová stránka www.caromojhomena.com si vyhradzuje právo, v prípade nepravdivo uvedených údajov, vylúčiť hociktorého člena, bez toho aby sa to dotklo ostatných aktivít, ktoré prebiehajú v súlade so zákonom.

 

 

Aký je účel spracovávania nazbieraných dát?

 

Údaje týkajúce sa používateľov sa zhromažďujú za účelom realizácie zmluvy podpísanej medzi dvoma stranami, doručenie objednávky, a pre následovné účely: štatistiky, interakcie so sociálnymi sieťami a externými platformami, kontakt s používateľom, správa informácií, riadenie platieb, registrácie a overovanie, remarketing a nákupné návyky, reklamu, testovanie výkonov a funkčnosti (testovanie A/B), riadenie infraštruktúry a zariadení, monitorovanie infraštruktúr, správu databáz používateľov pre tzv. tepelnú mapu, interakciu s platformami ako sú live chat, interakcie založené na umiestení, riadenia žiadostí o pomoc a kontakt, komentovanie obsahu a zobrazovanie obsahu externách platforiem.

 

Používateľ by sa mal zoznámiť so zásadami ochrany osobných údajov každého sytému, pomocou ktorých sú zhromažďované osobné údaje, napríklad cez sociálne siete alebo platobné brány.

 

 

Nasledovný zoznam menuje naše hlavné zásady:

 

- Pravidelné zasielanie elektronických letákov.

 

- Interakcie v rámci sociálnych sieti a sietiach, ktoré môžu do budcnosti vzniknúť presne ako aj zasielnie informácií, ktoré môžu byť pre používateľa zaujímavé (pamätajte, že v tejto súvislosti majú siete svoje vlastné právne zásady).

 

- Zasielame reklamné emaily týkajúce sa našich budúcich kníh alebo produktov, zliav alebo propagačných akcií, okrem toho používateľ môže kedykoľvek požiadať o zrušenie zasielania správ a hlavne má možnosť odmietnuť zasielanie takýchto emailov, ktoré už pri uzavtvorení zmluvy boli odsúhlasené.

 

- Reklamný obsah Vám budeme zasielať tiež bežnou poštou, napríklad vianočné prianie.

 

- Systém Vám tiež pošle emailovú správu, v tom prípade, keď zistí, že používateľ začal zmluvný proces, ale z rôzných dôvodov ho nedokončil, takáto komunikácia cez e-mail je obmedzená iba na tento účel.

 

- Naše webové stránky ponúkajú chat, kde používatelia môžu komunikovať s The Story Tailors, ktorí nenesú zodpovednosť za prehlásenia a môžu kedykoľvek robiť pravidelné kontroly obsahu, vrátane zrušenia prístupu.

 

- Údaje poskytnuté maloletými osobami, ktoré umožňujú ich identifikáciu, rozumie sa, že sú poskytnuté dospelou osobou, a teda poskytujú súhlas so spracovaním a nutnými prevodmi na zmluvnú službu a zodpovednosť za zasielanie uvedených údajpv po obdržaní potrebného súhlasu, ve vašom prípade od tretích strán.

 

Presun osobných údajov

 

Osobné údaje používateľa neposúvame tretím osobám. Vyhradzujeme si však právo zdielať osobné údaje, ktoré zhromažďujeme o používateloch, s treťou stranou za doleuvedených okolností:

 

Osobné údaje poskytované používateľom môžeme zdielať s našimi dodávateľmi a obchodnými partnermi, ktorí pracujú v našom zastúpení, aby sme s Vami mohli uzavrieť zmluvu alebo s Vami komunikovať pri nákupe za účelom predaja a dodržovania podmienok predaja.

 

Je možné, že vzhľadom k vykonaným operáciám existujú ďalší príjemcovia týchto údajov, ako sú naši poskytovatelia platobných služieb alebo pojistitelia platieb, naši poskytovatelia nákladnej dopravy a naši obchodní partneri.

 

Súhlasíme tiež s prípadným pridelením subjektov, s ktorými spolupracujeme, kedykoľvek z dôvodu zlepšovania služieb alebo produktov, vždy za účelom priaznivých podmienok pre používateľa. Uvedené úlohy sú potrebné pre dokončenie zmluvy, sú uzatvorené s kuriérskymi spoločnosťami, ktoré budú prepravovať zmluvný tovar a tlačiarňami, ktoré budú tlačiť knihu.

 

Údaje posúvame tiež tretím stranám ako obchodným subjektom ako sú naše reklamné zásielky, ďalšie komerčné subjekty, s ktorými spolupracujeme. Prijatie našich zásad ochrany súkromia predpokladá súhlas s horeuvedenými bodmi.

 

V prípade našich obchodných partnerov alebo subjektov, s krorými spolupracujeme, pokiaľ dôjde k odstúpeniu, odporúčame, aby ste sa vždy odkazovali na tých partnerov, podnikateľskú oblasť, ktorú zastupujú.

 

Osobné údaje môžeme posunúť tretím stranám tiež v prípade, keď si to vyžaduje zákon. Hlavne v súvislosti s vyšetrovaním týkajúceho sa bezpečnosti alebo dodržovania platných právnych predpisov, nariadení alebo súdnych a policajných postupov. Rovnako ako v súvislosti s ochranou práv alebo majetku našich zamestnancov, odberatelov našich služieb, je možné vyšetrovat, predchádzať alebo zahájiť činnosti súvisiace s nezákonnou činnosťou, podozrením na podvod, situaciám s možnými hrozbami pre bezpečnosť akejkoľvek osoby, porušovaním zmluvných podmienok alebo ochrany osobných údajov či akýmkolľvek iným spôsobom, ktorý zákon dovoluje. Rovnako i ako súčásť akéhokoľvek procesu reorganizácie podnikov, ako v prípade fúzie, akvizície alebo predaja časti či jeho celého majetku, za účelom definitívneho prevodu podnikania alebo potenciálnych kupujúcich a auditorov.

 

Ďalšie informácie o zbieraní a spracovávaní údajov

 

Právna obrana

 

Osobné údaje používateľa môžu byť použité k obrane zákonných práv majiteľa pred začiatkom prípadného súdneho procesu alebo v jeho predbežnej fáze pred akýmikoľvek nárokmi vyplývajúcimi zo zneužitia tohoto webu alebo súvisiacich služieb.

 

Používateľ si je vedomý, že držiteľ môže mať nariadené verejnými orgánmi, aby zverejnil osobné údaje.

 

Ďalšie informácie o osobných údajoch používateľa

 

Okrem informácií obsiahnutých v týchto zásadách ochrany osobných údajov môžu tieto stanoviská poskytnúť používateľovi kontextové informácie týkajúce sa konkrétnych služieb alebo zhromažďovania a spracovávania osobných údajov.

 

Systémový protokol a údržba

 

Z dôvodov súvisiacich s fungovaním a údržbou, môže táto platforma a všetky služby tretích strán, ktoré používame, zhromažďovať systémový protokol, teda súbory, ktoré zaznamenávajú interakcie a môžu obsahovať osobné údaje, napríklad IP adresu používateľa.

 

Informácie, ktoré nie sú zahrnuté v týchto zásadách ochrany osobných údajov

 

Ďalšie informácie o zbere a spracovávaní osobných údajov môžu byť kedykoľvek vyžiadané od spoločnosti, ktorá ich má za úlohu spracovávať.

 

Kontaktné údaje správcu dát

 

Používatelia sú informovaní o tom, že poskytnuté osobné údaje budú uložené do rôznych súboov, riadne zapísaných do všeobecného registra ochrany údajov, ktorých majiteľom a zodpovednou osobou je firma The Story Tailors (CIF: B-66606617) so sídlom C / Gran de Gracia 15, 1º-1ª, Barcelona 08012, Španielsko, ktorá vykonáva rôzne aktivity za účelom udržovať obchodné vzťahy a prijímať reklamné informácie o všetkých službách.

 

V súlade s tým, čo je stanovené v normativnom zozname ochrany osobných údajov, môže používateľ uplatniť svoje práva na prístup, opravu, zrušenie a námietku proti zasielaniu písomnej korešpondencie The Story Tailors, C / Gran de Gracia 15, 1º-1ª, 08012, Barcelona, Španielsko, kde môžete preukázať svoju identitu alebo využiť emailovú adresu infolinka@themagicofmyname.com.

 

Žiadosť musí obsahovať meno, priezvisko a fotokópiu preukazu totožnosti zúčastnenej strany alebo ich právneho zástupcu, taktiež aj doklad preukazujúci zastúpenie, žiadosť požadovanú zúčastnenou stranou, miesto pobytu, dátum a podpis žiadateľa a doklady potvrdzúci požadovanú žiadosť. Pokiaľ žiadosť nespĺňa určité požiadavky, bude nutné ich opraviť. Pokiaľ ide o právo na prístup, bude odoprené, iba ak žiadosť nespĺňa horeuvedené požiadavky. K použitiu týchto práv nebude nutné žiadne protiplnenie.

 

Majitelia, ktorých sa osobné údaje týkajú, majú právo na obdržanie potvrdenia o tom, že tieto údaje boli uložené, poznať ich obsah a pôvod, overiť si ich presnosť alebo požiadať o ich dokončenie, zrušenie, aktualizáciu alebo opravu, anonymizácia alebo zablokovanie osobných údajov, ktoré sú v rozpore so zákonom, a tiež proti ich ošetreniu z akéhokoľvek oprávneného dôvodu. Žiadosti musia byť odoslané spoločnosťou zodpovednou za spracovávanie pomocou kontaktných informácií uvedených na tejto stránke.

 

Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto zásady ochrany osobných údajov bez predchádzajúceho upozornenia. Dôrazne odporúčame túto stránku kontrolovať častejšie, dátum poslednej zmeny je uvedený na konci stránky. V prípade, že používateľ nesúhlasí so zmenami vypísanými v týchto zásadách, musí prestať používať túto platformu a môže požiadať držiteľa osobných údajov, aby ich odstránil. Ak nie je uvedené inak, platné zásady ochrany osobných údajov sa budú vzťahovať na všetky osobné údaje, ktoré boli doposiaľ zozbierané.

 

Právne informácie

 

Oznámenie pre európskych používateľov: Toto prehlásenie o ochrane osobných údajov bolo vypracované v súlade s povinnosťami uvedenými v čl. 10 smernice 95/46 / ES a v súlade s ustanoveniami smernice 2002/58 / ES v znení smernice 2009/136 / ES týkajúcej sa súborov cookies.

 

Kontakt

 

Ak by ste nás chceli nakontaktovať v prípade akejkoľvek veci vzťahujúcej sa k zásadám ochrany osobných údajov, pošlite nám emailovú správu na emailovou adresu: infolinka@themagicofmyname.com .

 

Súhlas so zásadami súborov cookies

 

Používaním internetového portálu Čaro môjho meho používateľ prijíma používanie súborov cookies a súhlasí so spracovávaním informácií pre doluvedené účely. Avšak Čaro môjho mena zobrazuje informácie o zásadách súborov cookies v hornej časti hlavnej stránky webového portálu na každej strane, aby o nich používatelia vždy vedeli.

 

Súbory cookies

 

Čaro môjho mena Vás informuje, že súbory cookies sú súbory, ktoré sú prostredníctvom prehliadača sťahované do vašeho počítača zakaždým, keď navštívite webovou stránku, za účelom pomoci portálu analyzovať jeho používateľov. Portál môže byť aktualizovaný alebo obnovovaný subjektom zodpovedným za jeho inštaláciu.

 

Tieto súbory umožňujú ukladať množstvo dát do počítača používateľa, ktoré sa môžu pohybovať od niekoľko kilobajtov až po niekoľko megabajtov.

 

Súbory cookies sú nástroje, ktoré hrajú kľúčovú úlohu pri poskytovaní služieb informačnej spoločnosti, pretože slúžia k tomu, aby webová stránka mohla ukladať a načítavať informácie o návykoch pri prechádzaní siete alebo ich zariadení používateľom a v závislosti na získaných informáciách môžu byť použité k rozpoznávaniu používateľa a k zlepšeniu služieb.

 

Typy súborov cookies

 

Sú kategorizované rôzne súbory cookies. Je potrebné si pamätať, že niektoré súbory cookies môžu byť zahrnuté vo viacerých kategóriach.

 

Podľa celku, ktorá spravuje doménu, z ktorej sú odosielane súbory cookies a ktorá spracováva získané dáta, môžu byť súbory cookies rozdelené na:

 

• Vlastné súbory cookies sú tie, ktoré sú odosielane do počítača používateľa z počítača alebo domény spravovanej samotným vydavateľom a z ktorej je poskytovaná služba požadovaná používateľom.

 

• Súbory cookies tretích strán sú súbory, ktoré sú odosielanné do počítača používateľa z počítača alebo domény, ktorá nie je spravovaná majiteľom stránok, a z ktorej pochádza služba požadovaná používateľom.

 

Podľa dĺžky doby, počas ktorej sú súbory cookies uložené v počítačoch a prehliadačoch používateľov, sa rozlišujú nasledovné položky:

 

• Krátkodobé, relačné cookies ukladajú krátkodobo dáta behom návštěvy používateľa webové stránky. Zostávajú vo vašom prehliadači iba po doby, než prehliadač zatvoríte, potom sa natrvalo ztratia.

 

• Trvalé súbory cookies sú typy súborov cookies, v ktorých sú dáta uložené v počítači používateľa a môžu byť prístupné a zpracovávané po dobu definovanú osobou zodpovednou za cookies, ktorá môže trvat od niekoľkých minút až po niekoľko rokov.

 

Ak zoberieme do úvahy účel spracovania cookies, sú klasifikované takto:

 

  • Potrebné cookies a webové sledovače: Tieto cookies a iné identifikačné technológie sa používajú na aktivity, ktoré sú nevyhnutné na riadenie a poskytovanie služieb, ktoré od nás žiadate a preto nevyžadujú váš súhlas.
  • Funkčné cookies a webové sledovače: Tieto cookies nám umožňujú ponúknuť kvalitné služby, keďže si pamätajú vaše prehliadanie, históriu prehliadania, preferencie a možné náväznosti na vaše vyhladávanie.
  • Štatistické cookies a webové sledovače: Tieto nám umožňujú hodnotiť našich návštevníkov a stanoviť si štatistiky používateľov, aby sme mohli vylepšiť svoje služby.
  • Reklamné cookies a webové sledovače: Tieto nám umožňujú ponúknuť zákazníkom produkty, služby a reklamu podľa ich profilu, prehľadavania a histórie vyhladávania.
  • Analytické cookies a webové sledovače: Tieto nám umožňujú zbierať anonymné informácie v štandardnom formáte, ktorý sa týka histórie vyhľadávania a vzorov správania našich zákazníkov.

 

V nijakom prípade nezabúdajte, že jeden súbor cookies môže mať viac ako jeden účel.

 

Súbory cookies používané na webovej stránke Čaro môjho mena:

 

A) Súbory cookies tretích strán:

 

1. Google Analytics

 

Webová stránka Čaro môjho mena využívá službu Google Analytics, tj. analytickú službu webových portálov poskytovaných spoločnosťou Google, Inc., ktorá umožňuje meranie a analýzu na webových stránkach. Podľa predchádzajúcej typológie nazývame tieto súbory cookies ako analytické.

 

Spoločnosť Google Inc. je spoločnosť Delaware so sídlom v Amphitheater Parkway 1600, Mountain View, Kalifornia, CA 94043, USA.

 

Čaro môjho mena používá súbory cookies Google Analytics, ktoré sú textové súbory umiestnené vo vašom počítači, ako používateľa tejto webovej stránky. Umožňujú a pomáhajú analyzovať chovanie používateľov webových stránok.

 

Čaro môjho mena prostredníctvom webových analytických nástrojov Google Analytics získává informácie súvisiace s počtom používateľov navštívených webových stránok, navštívených oknách, frekvencii a opakovaní návštev, trvanie návštev, informácie o použitom prehliadači, poskytovateľoch služieb, jazyku, používanom terminále alebo meste, ktorému je priradena jeho IP adresa. Informácie tak prostredníctvom tohoto webového portálu umožňujú lepšie a vhodnejšie služby. Informácie generované súbormi cookies o používaní siete (vrátane IP adresy) budú odosielané priamo spoločnosti Google v USA a archivované na ich serveroch.

 

Vo vašom prehliadači môžete vidieť následujúce 4 súbory cookies služby Google Analytics používané na webe Čaro môjho mena s názvom:

 

"_utma": dočasný cookie, ktorý umožňuje sledovať činnosť vykonávanú používateľom na portále Čaro môjho mena.

 

"_utmb": trvalý cookie s vypršaním platnosti o 2 roky, ktorý zhromažďuje anonymne štandardné registračné údaje a údaje o návykoch používatelov webového portálu Čaro môjho mena.

 

"_utmc": krátkodobý cookie, ktorý zmizne z počítača používateľa ihneď ako ukončí svoju aktivitu na webovom portále Čaro môjho mena.

 

"_utmc": trvalý súbor cookie, ktorý vyprší 6 mesiacov po prístupe na webovú stránku Čaro môjho mena.

 

Spoločnosť Google tieto informácie použije v mene spoločnosti Čaro môjho mena za účelom sledovania používania webového portálu Čaro môjho mena, zostavovania správ o činnosti webového portálu a poskytovaní ďalších služieb súvisiacich s aktivitou webovej stránky a používania internetu.

 

Čaro môjho mena a spoločnosť Google môžu tieto informácie predávať tretím stranám iba v prípade, že to vyžaduje zákon, alebo keď tieto tretie strany spracuvávajú informácie v mene spoločnosti Google.

 

Ani Čaro môjho mena ani spoločnosť Google nebudú spájať vašu IP adresu s inými údajmi, ktoré o vás majú.

 

2. Reklamné súbory cookies od spoločnosti Google a youtube.com

 

Prístupom na webové stránky môžete stiahnuť súbory cookies spojené s doménou google.com (NID) a Google.co.nz (NID a PREF). Tieto súbory cookies môžu byť stiahnuté, pretože sú prepojené s niektorými produktami a službami Google, ktoré tento webový portál používa. Rovnakým spôsobom Google informuje, že používa tieto reklamné súbory cookie ..., aby bolo možné prispôsobiť reklamy, ktoré sa zobrazujú v službách ako je vyhľadávač Google".

 

Pokiaľ kliknete na tlačítko prijímajúce zásady cookies a budete prechádzať touto webovou stránkou, môžu byť reklamné súbory cookies tretích strán stiahnuté tiež pod doménou youtube.com.

 

 

3. Doubleclick.net

 

Spoločnosť pre reklamné účely

 

"id": Trvalý súbor cookie, s vypršaním platnosti po uplynutí doby 6 mesiacov

 

 

4. Facebook.com

 

Cookies sú umiestnené na Facebooku pre reklamné účely podľa preferencií zákazníka

 

"Act", "c_user", "csm", "fr", "p", "prítomnosť", "s", "xs": Trvalý súbor cookie, ktorý vyprší po 6 mesiacoch

 

 

5. Zopim

 

Súbory cookie, ktoré umožňujú použitie chatu pre podporu zákazníka.

 

"_cfduid": Trvalý súbor cookie s vypršaním platnosti po uplynutí 6 mesiacov.

 

 

B) Naše vlastné súbory cookies

 

book: Obsahuje kompletné informácie o vybranej knihe

 

Booktailors: Jedinečný identifikátor

 

character_selection: Výber hrdinu knihy

 

id_product: Identifikácia vybraného produktu

 

isFlipbookCreated: Umožňuje zobrazenie náhľadu knihy

 

is_error: Pokiaľ došlo k chybám

 

Language: Jazyk

 

language_chat: Jazyk chatu

 

name: Meno dieťaťa pre konfiguráciu knihy

 

selected_character: vybraný znak

 

selectedgenderradioId: číslo vybraného charakteru

 

 

Ako upraviť konfiguráciu súborov cookies

 

Čaro môjho mena informuje používateľa, že kedykoľvek môže odmietnť použitie cookies výberom príslušnej konfigurácie svojeho prehliadača, ale musí vedieť, že pokiaľ tak urobí, môže byť obmedzená plná funkcionalita tohoto webu.

 

Dolu je uvedené, ako vyhľadávať, blokovať alebo zmazať súbory cookie, akokoľvek sa proces môže líšiť v závislosti na verzii prehliadača:

 

Chrome, pokyny:

 

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

 

Explorer, pokyny:

 

http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

 

 

Firefox, pokyny:

 

http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

 

Safari, pokyny:

 

http://support.apple.com/kb/ph5042

 

Ďalšie informácie môžete nájsť, prípadne zakázať používanie súborov cookies služby Google Analytics na adrese www.google.es/intl/analytics/privacyoverview.html.

 

 

Google Chrome

 

Prejdite do ponuky nastavenia alebo predvolby v ponuke súbor alebo kliknutím na ikonu prispôsobenie, ktorá sa zobrazí vpravo hore.

 

Kliknite na možnosť „rozšírené nastavenie".

 

Prejdite do časti súkromie > nastavenie obsahu.

 

Zvoľte všetky súbory cookie a údaje o stránkach.

 

Zobrazí sa zoznam všetkých súborov cookies zoradených podľa domény. Môžete vyhľadávať súbory cookie určitej domény zadaním adresy čiastočne alebo úplne do poľa „vyhľadať súbory cookie".

 

Po dokončení tohto filtrovania sa na obrazovke zobrazí jedna alebo niekoľko riadkov so súbormi cookie požadovaného webu. Potom ich musíte vybrať, aby ste ich mohli odstrániť.

 

 

Internet Explorer

 

Prejdite na nástroje, možnosti Internetu.

 

Kliknite na ochranu osobných údajov.

 

Posuňte lištu a upravte požadovanú úroveň ochrany osobních údajů.

 

 

Firefox

 

Prejdite na nástroje možnosti alebo predvolby (v závislosti od operačného systému).

 

Kliknete na ochranu osobných údajov.

 

V histórií zvoľte použiť vlastné nastavenie histórie.

 

Ďalej uvidíte možnosť prijať súbory cookie, môžete ich aktivovať alebo deaktivovať podľa vašich preferencií.

 

 

Safari (iOS)

 

Prejdite do ponuky nastavenia a potom na položku Safari.

 

Prejdite na položku ochrana súkromia a zabezpečenie. Zobrazí sa voľba blokovať súbory cookie, kde môžete upraviť typ blokovania, ktorý chcete urobiť.

 

Safari (OSX)

 

Prejdite na predvoľby a potom na ochranu osobných údajov.

 

V tejto časti sa zobrazí možnosť blokovať cookies, kde môžete upraviť typ blokovania, ktorý chcete urobiť.

 

 

Android

 

Spusťte prehliadač a stlačte klávesu ponuka a potom nastavenie.

 

Prejdite na položku zabezpečenie a súkromie. Zobrazí sa možnosť prijať súbory cookie, kde ich môžete aktivovať alebo deaktivovať.

 

 

Windows Phone

 

Môže sa líšiť v závislosti od verzie prehliadača:

 

Spusťte prehliadač a stlačte klávesu ponuka a potom nastavenie.

 

Prejdite na položku zabezpečenie a súkromie. Zobrazí sa voľba prijať súbory cookie, kde ich môžete aktivovať alebo deaktivovať.

 

Posledná zmena: 2019